Inauguracyjne spotkanie w Projekcie

W dniu 5 kwietnia 2017 r. odbyło się w UM Poznania inauguracyjne spotkanie Partnerstwa projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”  z udziałem Dyrektorów 23 szkół zawodowych biorących dział w projekcie.

Uczestników spotkania przywitał Pan Piotr Wiśniewski Pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich, który przedstawił szeroki kontekst realizacji projektu oraz życzył wszystkim jego uczestnikom owocnej współpracy i osiągnięcia zakładanych wskaźnikówPartner merytoryczny Projektu Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu repetowany przez dr  Krzysztofa Symelę (Koordynatora Projektu) oraz dr Mirosława Żurka (Z-ca Koordynatora Projektu) zaprezentował przyjętą koncepcję realizacji projektu, zakres działań i zadań oraz harmonogram ich realizacji.

W dyskusji Dyrektorzy szkół poruszali m.in. takie zagadnienia jak: składki emerytalno-rentowe młodocianych, klauzula społeczna w prawie zamówień publicznych, terminy staży/ praktyk zawodowych dla uczniów szkół, koszty dojazdu na staże/praktyki, odpowiedzialność materialna za zniszczony sprzęt/materiały u pracodawców, podatek dochodowy od stypendiów dla stażystów/praktykantów,  rekrutacja uczniów na staże/praktyki (roczniki), finansowanie nauczycieli (opiekunów) kształcenia zawodowego, zakup doposażenia do szkół – kto odpowiada i finansuje, współpraca szkół z pracodawcami (umowa z firmami na organizację staży/ praktyk dla więcej niż jednego ucznia – wspólna baza firm), finansowanie opiekunów staży/praktyk w firmach.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39