Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej Projektu

 W dniu 5 kwietnia 2017 r. w UM Poznania odbyło się pierwsze spotkaniu Grupy Sterującej Projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

W ramach spotkania ukonstytuował się skład osobowy Grupy Sterującej:

 • Wiesław Banaś (Urząd Miasta Poznania) – Przewodniczący Grupy Sterującej
 • Magdalena Zamojska (Urząd Miasta Poznania)
 • Natalia Walczak (Starostwo Powiatowe Śrem)
 • Beata Nowak (Gmina Oborniki)
 • Krzysztof Symela (ITeE-PIB) – Zastępca przewodniczącego grupy Sterującej
 • Mirosław Żurek (ITeE-PIB)
 • Jacek Błażewicz – członek Grupy Sterującej, ekspert zewnętrzny
 • Iwona Roszkiewicz – członek Grupy Sterującej, ekspert zewnętrzny.

 Grupa Startująca przejęła Regulamin pracy i plan spotkań na cały okres realizacji projektu.

 Do zadań Grupy Sterującej m.in. należy:

 1. Podejmowanie kluczowych decyzji (decyzji strategicznych) dotyczących realizacji projektu (np. decyzje związane z wystąpieniem nieoczekiwanych zmian w harmonogramie realizacji projektu).
 2. Weryfikacja zgodności działań podejmowanych w projekcie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinasowanie projektu.
 3. Monitoring realizacji wskaźników produktów i rezultatów w ramach poszczególnych działań.
 4. Sporządzanie rekomendacji usprawniających i wspomagających działania merytoryczne.
 5. Podejmowanie decyzji ostatecznych, w przypadku braku zgodności wszystkich Partnerów.

 

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39