Spotkanie zespołu projektowego – konsultacje realizacji zadań z doradztwa zawodowego i opisów stanowisk pracy.

W dniu 11.05.2017 r. w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM) w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze pracowników Centrum, przedstawicieli Urzędu Miasta Poznań oraz Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (ITeE-PIB) w Radomiu. CDZdM wspólnie z ITeE-PIB realizują w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” IV Grupę działań (łącznie 11 zadań) pn. „Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży”. Problematyka spotkania koncentrowała się główne na zadaniach projektowych związanych z tą grupą działań.

Spotkanie miało charakter roboczy w trakcie, którego uczestnicy m.in.:

  • omówili koncepcję i postępy prac związanych z realizacją zadań przypisanych we wniosku o dofinansowanie pracownikom Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży;
  • skonsultowali koncepcję realizacji zadania dotyczącego przygotowania opisów stanowisk pracy z udziałem pracodawców;
  • sformułowali propozycje zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w zadaniach przypisanych do CDZdM;
  • ustalili zakres dalszych prac wynikających z harmonogramu realizacji projektu.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39