Po letnich wakacjach projekt ponownie nabiera tempa. 11 września 2018 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami poznańskich szkół zawodowych.

Koordynatorzy i realizatorzy projektu przedstawili dotychczas zrealizowane zadania i plany na najbliższy rok szkolny. W czasie wakacji uczniowie brali udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych stażach u pracodawców, o czym opowiedział przedstawiciel Stowarzyszenia. Dyrektorzy szkół mieli okazję poznać wybranych w przetargu wykonawców kolejnych zadań, m.in. doradztwa zawodowego i kursów specjalistycznych dla uczniów, studiów podyplomowych dla nauczycieli. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat projektu i wyzwań, które czekają wszystkich w nadchodzącym roku. Do najpoważniejszych należy realizacja doradztwa zawodowego dla 1104 uczniów oraz kursów specjalistycznych dla 585 uczniów.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39