W dniach 19-21 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta Poznań, w ramach zadania 9: "Dostosowanie programów nauczania dla zawodów do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez uwzględnienie opisów wymagań na stanowiskach pracy i predyspozycji zawodowych" odbyła się pierwsza edycja warsztatów szkoleniowych mających na celu wypracowanie rekomendacji zmian do programów nauczania dla 10 zawodów szkolnych: cukiernik, elektryk, technik elektryk, elektronik, technik elektronik, technik energetyk, fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik teleinformatyk.

W warsztatach udział wzięło łącznie 31 uczestników: kierowników kształcenia praktycznego, nauczycieli kształcenia zawodowego wykonujących zadania przypisane liderom i członkom zespołów opracowujących szkolne programy nauczania w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu. Reprezentowali 12 szkół poznańskich i 3 szkoły z powiatu śremskiego.

Udział w warsztatach szkoleniowych umożliwił jego Uczestnikom:

 • Zapoznanie z projektem „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.
 • Nabycie wiedzy nt.:
  • zachodzących zmian w kształceniu zawodowym w Polsce;
  • wpływu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na edukację zawodową;
  • możliwości wdrażania dualnego systemu kształcenia zawodowego;
  • identyfikacji wymagań pracodawców;
  • opracowywania opisów wymagań stanowisk pracy i możliwości ich zastosowania w doskonaleniu kształcenia zawodowego;
  • diagnozowania luk kompetencyjnych uczniów z wykorzystaniem opisu informacji o zawodzie.
 • Wypracowanie rekomendacji ukierunkowanych na doskonalenie programu nauczania dla zawodu szkolnego.

Dzięki aktywności i zaangażowaniu Uczestników, w trakcie warsztatów został wypracowany szablon do sporządzenia rekomendacji zmian do programu nauczania dla zawodu szkolnego. Następnie z wykorzystaniem sporządzonych w projekcie „Opisu wymagań stanowisk pracy dla zawodu szkolnego” dla 10 zawodów szkolnych (zadanie 1), Uczestnicy opracowali „Rekomendacje zmian programu nauczania dla zawodu szkolnego”.  Rekomendowane zmiany mają charakter ogólny i są ukierunkowane na dostosowanie programów nauczania do wymagań lokalnego rynku pracy. Stanowią punkt wyjścia do dalszych prac zespołów przedmiotowych w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu.

W imieniu Wykonawców projektu serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za ich aktywny udział i włożony wysiłek!

 

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39