20.02.2020 r. (w czwartek) o godzinie 12:30 w sali nr 428 Urzędu Miasta Poznania (IV piętro) odbędzie się kolejne spotkanie Grupy Sterującej. Uczestnicy spotkania reprezentujący partnerów projektu omówią rezultaty zrealizowanych działań. Spotkanie będzie poświęcone wstępnemu podsumowaniu projektu, którego koniec zbliża się wielkimi krokami.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39