Programy modułowe

 

 

 

 

Mając na uwadze polepszenie warunków i jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez doposażenie pracowni w materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej zaproponowano, że w ramach projektu opracowane zostaną programy modułowe dla 6 zawodów.

Z przeprowadzonych indywidualnych diagnoz potrzeb wynika, że przedstawiciele szkół są zainteresowani opracowaniem modułowych programów nauczania dla zawodów:

  1. TECHNIK ENERGETYK (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, Barometr zawodów 2016 - zawód deficytowy w Wielkopolsce);
  2. TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, zawód deficytowy w Mieście Poznań);
  3. TECHNIK PRZEMYSŁU MODY (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, zawód deficytowy w Wielkopolsce);
  4. TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, zawód deficytowy w Wielkopolsce);
  5. KIEROWCA MECHANIK (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, zawód deficytowy w Wielkopolsce, Poznaniu);
  6. OPIEKUN MEDYCZNY (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, zawód deficytowy w Wielkopolsce, Poznaniu).

Wybrane zawody uzupełnią listę programów modułowych opracowanych m.in. w ramach projektów „Czas Zawodowców” i „Zawodowcy Bis”.

Struktura programu modułowego będzie zgodna z wytycznymi wypracowanymi przez KOWEZiU i udoskonalonymi w ramach działań kontynuowanych w strukturach organizacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39