Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych

 

 

 

 

W ramach projektu 23 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe i objęte wsparciem otrzymają  doposażenie/wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego lub warsztatów szkolnych. Doposażenie pracowni / warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwi realizację procesu kształcenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Zakres doposażenia szkół objętych wsparciem został określony w indywidualnych diagnozach potrzeb zatwierdzonych przez organ prowadzący.

Interwencja w zakresie doposażenia jest zgodna z przedmiotowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN i udostępniony na www.koweziu.edu.pl.

 

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39