Pakiety edukacyjne

 

 

 

 

Opracowane w ramach projektu modułowe programów nauczania dla zawodów posłużą do opracowania pakietów edukacyjnych. W skład każdego pakietu dla zawodu wejdzie poradnik dla ucznia oraz nauczyciela. Pakiety zostaną opracowane dla poniższych zawodów:

  1. TECHNIK ENERGETYK (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, Barometr zawodów 2016 - zawód deficytowy w Wielkopolsce);
  2. TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, zawód deficytowy w Mieście Poznań);
  3. TECHNIK PRZEMYSŁU MODY (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, zawód deficytowy w Wielkopolsce);
  4. TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, zawód deficytowy w Wielkopolsce);
  5. KIEROWCA MECHANIK (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, zawód deficytowy w Wielkopolsce, Poznaniu);
  6. OPIEKUN MEDYCZNY (zawód powiązany z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, zawód deficytowy w Wielkopolsce, Poznaniu).

Struktura pakietów edukacyjnych zostanie opracowana z wykorzystaniem doświadczeń własnych Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu nabytych w ramach zadań realizowanych na rzecz  MEN oraz projektu „Czas Zawodowców”.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39