Kształcenie dualne

 

 

 

 

System dualny polega na nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym lub formach pozaszkolnych. W ocenie Ministerstwa Edukacji narodowej kształcenie dualne stanowić ma przyszłością szkół zawodowych.

W związku z powyższym w ramach projektu zaproponowano opracowanie poradnika „Wdrażanie z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych kształcenia dualnego w MOF Poznania” oraz zbudowanie platformy komunikacji między pracodawcami a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

Poradnik będzie przeznaczony dla przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców. Poradnik ma za zadanie przygotowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe do wprowadzania kształcenia dualnego, zgodnie z rekomendacjami MEN. Przy czym, podjęcie działań ukierunkowanych na rozwój kształcenia dualnego wymaga zbudowania trwałych relacji między szkołami a firmami oraz zwiększenia zaangażowania/udziału pracodawców w realizację procesu kształcenia praktycznego uczniów.

Natomiast platforma komunikacji między pracodawcami a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe ma także przyczyniać się do rozwoju kształcenia dualnego i promowania idei tworzenia klas patronackich. Za pośrednictwem platformy planuje się pozyskanie pracodawców dla przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych uczniów, czy też zwiększenie ich udziału w procesach walidacji i certyfikacji efektów uczenia się uczniów – uczestników staży/praktyk zawodowych.

 

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39