Informatyczne wspomaganie doradztwa zawodowego

 

 

 

 

W ramach informatycznego wspomagania doradztwa zawodowego w projekcie przewidziano realizację dwóch zadań:

  1. Opracowanie i doskonalenie narzędzia informatycznego wspomagającego nauczyciela doradcę zawodowego w pracy z uczniem w SPinCe;
  2. Opracowanie i doskonalenie lokalnej (Miasto Poznań) bazy danych informacji na temat oferty edukacyjnej przeznaczonej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych (szkoły policealne), kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczelni wyższych.

Proponowane w ramach projektu narzędzie będzie skierowane do uczniów z nowego typu szkół zawodowych: szkoły branżowe I i II stopnia, technikum i przede wszystkim ma usprawnić i uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne z doradztwa edukacyjno-zawodowego, poprzez wprowadzenie wersji elektronicznej ćwiczeń bazujących na metodach aktywizujących: Burza mózgów, Mid mape i innych zawartych w poradnikach dla nauczyciela, ucznia i rodziców.

Narzędzie informatyczne wspomagające nauczyciela doradcę zawodowego w pracy z uczniem w SPinCe uzasadnia także potrzebę zakupu wyposażenia (laptopów) dla tworzonego Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.

 

Natomiast lokalna baza danych informacji na temat oferty edukacyjnej przeznaczonej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych zapewni uczniom, nauczycielom i rodzicom dostęp do wiarygodnej informacji edukacyjno-zawodowej.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39