Standardy doradztwa zawodowego

 

 

 

 

Opracowanie i doskonalenie standardów doradztwa zawodowego wynika z konieczności ujednolicenia usług z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez opracowanie wzorca i wskazanie sposobów usprawnienia procesów doradczych zachodzących na terenie szkół w Wielkopolsce. Wypracowane w ramach projektu standardy doradztwa zawodowego dla Technikum i Zasadniczej  Szkoły Zawodowej (Branżowej szkoły I i II stopnia) stanowić będą kontynuację prac podjętych przez doradców zawodowych Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, którzy opracowali standardy doradztwa zawodowego dla gimnazjum.

Standardy doradztwa zawodowego dla Technikum i Zasadniczej  Szkoły Zawodowej (Branżowej szkoły I i II stopnia) wraz z WSDZ stanowić będą podbudowę do tworzeniu poradników dla ucznia, nauczyciela i rodzica oraz będą przedmiotem szkolenia dla nauczycieli – doradców zawodowych.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39