Wsparcie dla doradców

 

 

 

 

W ramach projektu przewidziano umożliwienie 30 nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, realizującym zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego bez przygotowania w tym zakresie, uzyskanie kwalifikacji doradcy, a 48 nauczycielom - doradcom z kwalifikacjami – ich podnoszenie stosownie do zmieniających się potrzeb, w szczególności poprzez udział w cyklu szkoleń z rezultatów projektu.

Udział nauczycieli w powyższych formach wsparcia przyczyni się do podniesienie jakości realizacji zajęć z doradztwa zawodowego.

Studia podyplomowe będą realizowane zgodnie z programem studiów podyplomowych w doradztwa zawodowego rekomendowanym przez KOWEZiU. 

Zakres tematyczny cyklu szkoleń dla nauczycieli - doradców z kwalifikacjami obejmować będzie: 

  1. Zawodoznawstwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym (aktualizacja wiedzy, 32h);
  2. Podstawy coachingu w doradztwie edukacyjno-zawodowym (32h);
  3. Stosowanie w działalności doradcy zawodowego rezultatów projektu (96h), w tym: Ramowe Programy WSDZ dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Standardy doradztwa zawodowego dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Młodzieżowe Forum wymiany „dobrych praktyk”, narzędzie informatyczne wspomagające nauczyciela w pracy w SPinCe), zestaw poradników z doradztwa, bazy danych informacji na temat oferty edukacyjnej.

 

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39