Wsparcie dla uczniów

 

 

 

 

Mając na uwadze zwiększenie uczniom dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego 1104 uczniów, w tym 330 kobiet będzie miało możliwość udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.  Uczniowie w trakcie zajęć będą mieli:

  1. zdiagnozowane zainteresowania i predyspozycje zawodowe;
  2. możliwość uczestnictwa w 12 godzinnych dodatkowych zajęciach grupowe, tematyka których będzie zgodna z opracowanymi poradnikami;
  3. odbycia z doradcą zawodowym zajęć indywidualnych, w trakcie których opracują swój Indywidulany Plan Kariery.

Zajęcia grupowe i indywidualne będą prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego uczących w szkołach. Natomiast diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych będzie zlecona zewnętrznemu wykonawcy.

 

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39