Studia podyplomowe

 

 

 

 

 Nauczyciele kształcenia ogólnego mają możliwość skorzystania z dofinansowania studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo tworzenia nowych kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego.

Również nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu mają możliwość skorzystania z dofinansowania studiów podyplomowych, które umożliwią im rozszerzenie zakresu nauczanych przedmiotów, czy też prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami w ramach nowych zawodów, kwalifikacji zawodowych, w szczególności w ramach nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo tworzenia nowych kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego.

Szacuje się, że 30 nauczycieli, w tym 15 kobiet będzie uczestnikiem studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo w przypadku nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów – będą oni mogli rozszerzyć zakres kształcenia o nowy zawód/kwalifikacje zawodowe.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39