Doskonalenie specjalistyczne

 

 

 

  

Doskonalenie specjalistyczne nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmować będzie:

  • praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła. W ramach projektu dana formą wsparcia objętych zostanie 50 nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym 30 kobiet;
  • przeszkolenie 80 nauczycieli kształcenia zawodowego (w tym 48 kobiet) w obsłudze dostarczonego do szkoły doposażenia pracowni kształcenia zawodowego/warsztatów szkolnych;
  • możliwość uczestnictw 48 nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym 24 kobiet w cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje, w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39