W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań z nauczycielami kształcenia zawodowego i kierownikami kształcenia praktycznego reprezentującymi 23 szkoły uczestniczące w działaniach projektowych. Warsztaty miały na celu wypracowanie rekomendacji zmian programów nauczania dla zawodów szkolnych wskazanych przez Dyrektorów tychże szkół. Łącznie w warsztatach udział wzięło ponad 90 nauczycieli. Odnosili się oni w swojej pracy między innymi do opisów wymagań wielkopolskich pracodawców dla konkretnych stanowisk pracy w danym zawodzie, przygotowanych również w ramach Projektu.

Trwają prace nad raportem zbiorczym. Czy spostrzeżenia wielkopolskich pracodawców i nauczycieli szkół zawodowych będą zbieżne z założeniami trwającej reformy szkolnictwa zawodowego i przygotowywanymi zmianami podstaw programowych? Wkrótce się okaże.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39