Kursy

 

 

 

 

Z danych z „Barometru zawodów 2016” wynika, że jedną z przeszkód uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia przez uczniów – absolwentów szkół prowadzanych kształcenie zawodowe jest brak kwalifikacji rynkowych, które nabywane są w formie pozaszkolnej na kursach specjalistycznych. W związku z tym w projekcie uczniowie ze szkół zawodowych objętych wsparciem będą mogli uczestniczyć w poniższych kursach specjalistycznych i po zdaniu egzaminu zdobyć dodatkowe uprawnienia:

  1. Kierowca operator wózków jezdniowych – ogółem uczestniczyć będzie 210 uczniów,
  2. Prawo jazdy kat B – wsparcie finansowe uzyska 120 uczniów.
  3. Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV będzie miało możliwość zdobyć 255 uczniów.

Zakres tematycznych kursów kwalifikacyjnych został wyznaczony na podstawie danych pozyskanych z indywidualnych diagnoz zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie.

 

Uczniowie objęci wsparciem będą mieli sfinansowane koszty udziału w kursie oraz egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie uprawnień.

 


 

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39