Dostosowanie oferty programowej do potrzeb
pracodawców

 

 

 

 

 

W ramach projektu opracowane zostaną rekomendacje umożliwiające dostosowanie 66 programów nauczania dla zawodu do wymagania rynku pracy. Podstawą do ich opracowania będą opisy 66 zawodów szkolnych przez pryzmat wymagań kompetencyjnych stanowisk pracy.

Oczekuje się, że sporządzone rekomendacje przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, poprzez lepsze dopasowanie programów nauczania do potrzeb lokalnego rynku z uwzględnieniem badań opisów wymagań na stanowiskach pracy i predyspozycji zawodowych.

W ramach projektu opracowane zostaną rekomendacje umożliwiające dostosowanie 66 programów nauczania dla zawodu do wymagania rynku pracy. Podstawą do ich opracowania będą opisy 66 zawodów szkolnych przez pryzmat wymagań kompetencyjnych stanowisk pracy.

Oczekuje się, że sporządzone rekomendacje przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, poprzez lepsze dopasowanie programów nauczania do potrzeb lokalnego rynku z uwzględnieniem badań opisów wymagań na stanowiskach pracy i predyspozycji zawodowych.

 

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39